Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu
w Łukowskim Budżecie Obywatelskim

Zasady głosowania:

 • Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli w dniu głosowania 13 rok życia.
 • W przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, która w dniu głosowania ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - papierowo bądź elektronicznie.
 • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji tylko jedno zadanie.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu może być wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 • Głosowanie trwać będzie od 11 do 24 września 2023 roku.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wpisz datę urodzenia
Wybierz ulicę
Wpisz nr budynku
Wpisz kod pocztowy

Uwaga! W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Pobierz szablon zgody rodzica/opiekuna

Załącz plik ze zgodą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
 3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
 5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.
Oddając głos na projekt Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego, oświadczam, że:
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Nieprawidłowy numer PESEL
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Aby móc głosować musisz mieć ukończone 13 lat.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

Bezpieczne przejście do bulwaru nad Krzną i ogródków działkowych

Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia około 380-metrowego odcinka alei parkowej, prowadzącej od ulicy Stodolnej w kierunku bulwaru nad rzeką Krzną oraz ogródków działkowych ROD „Strumyk” oraz ROD „Promyk”. Niwelacja ostrych elementów istniejącej nawierzchni ścieżki, a także wysypanie drobnego tłucznia (np. grysu) i jego uwałowanie.
Koszt: 150 000 zł
2

Instalacja stołów do tenisa stołowego

Kilka betonowych stołów do gry w tenisa stołowego, jako zachęta do ruchu na świeżym powietrzu? A może Ty też nauczysz się grać w tenisa stołowego lub udoskonalisz technikę swojej gry? Wiele młodych osób na to czeka. Stoły w innych miastach są zajęte przez wiele godzin w letnie dni. Dlaczego więc nie w Łukowie? Poza tym inwestycja we własne zdrowie - to się naprawdę opłaca.
Koszt: 75 000 zł
3

EkoSłupki Sygnalizujące Jakość Powietrza w Łukowie

Świecące Ekosłupki informują mieszkańców o jakości powietrza, którym oddychają. Na bieżąco dokonują pomiarów stężenia zanieczyszczeń i za pomocą koloru emitowanego światła sygnalizują jakość powietrza. Ich zadaniem jest informowanie i podnoszenie świadomości społecznej na temat problemu zanieczyszczonego, szczególnie zimą, powietrza, oraz zachęcają do podejmowania zdrowszych wyborów.
Koszt: 107 010 zł
4

Zielony Łuków - dbajmy o miejską zieleń

Aby walczyć z betonozą, negatywnymi skutkami upałów i suszą, chcemy zazielenić Łuków. Chcemy zaproponować nasadzenia dużych drzew, dających cień oraz zakup mniejszych roślin, które upiększą nasze miejsce zamieszkania. Wszystko po to, aby Łuków był bardziej zielonym miastem!
Koszt: 200 000 zł
5

Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda

Koszt: 298 000 zł
6

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DO NAUKI JAZDY I PROWADZENIA WÓZKA INWALIDZKIEGO

Na ścieżce będą przygotowane takie elementy jak: krawężniki, dukt leśny, drzwi wahadłowe, nierówności (piasek, żwir, bruk, dziury), schody (zarówno zjazd jak i wjazd po schodach) oraz pochylnia (nauka wjazdu i zjazdu z pochylni). Piktogram będzie informował o pozycji wózka względem bariery terenowej, pozycji osoby pomagającej względem wózka oraz informujący o kierunku przemieszczania się.
Koszt: 300 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczone!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wielkość liter nie ma znaczenia

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt