Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Łukowie


Lokalizacja projektu

Park Miejski (nr działki: 8813/1) w okolicach „mówiących kamieni”. Wnioskodawca dopuszcza zmianę lokalizacji na inną w obrębie Parku Miejskiego

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano wybudowanie małej tężni solankowej wraz z mała architekturą w postaci ławek parkowych i leżanek. Wskazane miejsce to ogólnodostępny teren w Parku Miejskim w okolicach „mówiących kamieni”. Jest to ciche, spokojne miejsce, gdzie na spacery uczęszczają mieszkańcy całego miasta. Ideą projektu jest stworzenie miejsca odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez inhalację wziewną. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna drzew iglastych i gałęzi, zazwyczaj tarniny, na które spływa pompowana ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca duże ilości jonów sodowych, związków jodu, bromu oraz soli magnezowych. Odpowiednie rozmieszczenie gałęzi powoduje, że solanka rozbija się o nie oraz naturalnie odparowuje, w związku z czym powietrze wokół tężni nasycone jest niezwykle cennymi mikroelementami, m.in. potasem, sodem, żelazem, magnezem, jodem oraz bromem, które do organizmu dostają się poprzez błony śluzowe układu oddechowego. Z uwagi na wciąż pojawiający się problem zanieczyszczenia powietrza, miejsca tego typu są licznie odwiedzane przez mieszkańców miejscowości, gdzie takie tężnie już powstały. Tężnia solankowa to także ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu jak również atrakcja turystyczna. Nienajlepszy stan powietrza w Łukowie wymaga troski i podjęcia wszelkich działań wspierających zdrowie mieszkańców w szczególności w zakresie chorób układu oddechowego. W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców Łukowa. Tężnia spełnia te warunki. Przede wszystkim stymuluje i podnosi odporność organizmu, a więc jest bardzo wskazana dla osób starszych i dzieci. Co najważniejsze, leczy choroby dróg oddechowych. Tężnie stają się coraz bardziej popularne w kraju, natomiast brakuje jej w Łukowie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa tężni solankowej korzystnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta. Oddychanie powietrzem z solankowym aerozolem ma działanie profilaktyczne i lecznicze. Minerały i mikroelementy znajdujące się w solankowej wodzie wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę uzupełniając niedobór tych mikroelementów w organizmie człowieka. Szczególnie istotne dla naszego zdrowia są pierwiastki jod, brom, wapń oraz magnez. Działanie lecznicze inhalacji korzystnie wpływ na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych, a także działa stymulująco na pracę układu odpornościowego. Seanse oddechowe w tężni są także zalecane w chorobach tarczycy, schorzeniach alergicznych skóry i w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt wykonawczy15 000 zł
2Tężnia solankowa270 000 zł
3Infrastruktura towarzysząca (ławki 4 szt., leżanki 4 szt.)12 000 zł
Łącznie: 297 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Łukowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
  3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.
  5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.